Archive

EntryDateLocationTagsComments
My last entry! November 8, 2010 1
25 Days left! October 16, 2010 1
Time flies :-( September 19, 2010 0
Family Trip! July 24, 2010 0
World Cup 2010 June 21, 2010 3
My North Trip! April 10, 2010 1
Turn your radio on :-) March 19, 2010 1
Update from Basketball to Cheetahs February 21, 2010 2
Trip to the South February 7, 2010 6
Daan Villjoen Park January 31, 2010 4
Een gudden Rutsch gewenscht! December 30, 2009 3
Fotoen vun den Kanner! December 26, 2009 0
Schéin Kreschtdeeg December 22, 2009 5
A Namibian Wedding December 17, 2009 5
Finally again online! December 7, 2009 11
Hello! November 28, 2009 12
My first week in Windhoek! November 22, 2009 12
Welcome! November 14, 2009 13
Ganz kuerz 1. Feedback November 14, 2009 5
Fuzzy Travel · Next »
Create blog · Login