Neen, we zijn geen ontwikkelingshelpers, maar...

March 6, 2011 - Zonnebeke, Belgium

 

Tijdens ons drie weken verblijf in Zambia willen we niet alleen genieten van rust en ontspanning (zoals een mens wel eens verdient na een jaarlang werken), maar ook van wat zowel de bevolking als de flora en fauna van Zambia ons te bieden hebben. Daarnaast wensen wij ook onze steun aan te bieden aan twee projecten, ten voordele van de lokale bevolking.

Het eerste project is het “Project Luangwa”. (zie ook: http://www.projectluangwa.org/)

De schoonheid van de Luangwa Vallei ligt voor de hand, dit merkt elke bezoeker. Maar het kan ook een harde en ongenadige plaats worden, vooral voor de plaatselijke bevolking, van wie de meesten leven van zelfvoorzienende landbouw. Bij een bezoek aan het gebied ben je je niet steeds bewust van de problemen die zich voordoen: voldoende moeten kweken om in de dagdagelijkse kost te voorzien, te veel of te weinig regen, oogsten vernietigd door hongerige olifanten, of gewoon: voldoende werk vinden om rond te komen.

Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden investeert het Project Luangwa in onderwijs, dat voor de lokale bevolking een trampoline moet worden richting een beter leven. De logica hiervan ligt voor de hand en resulteert in een positievere toekomst die ruimere mogelijkheden biedt dan “leven om te overleven”…

Project Luangwa evalueert elke school in het gebied, op zoek naar de meest belangrijke noden en investeert aldus, dank zij de Safari Lodges en de gulle giften van hun bezoekers/toeristen, in het bouwen van nieuwe klaslokalen, renovatie van bestaande gebouwen, nieuwe voorzieningen voor de leerkrachten, stoelen en bureaus voor de kinderen, leerboeken en –middelen, het aanboren van wateraders voor drinkbaar water en sanitair, enz…

Het tweede project is “The Kazembe Orphanage”.

Via de voorbereidingen voor onze reis naar Zambia, kwamen wij in contact met Tom en Amy Morrow, een Amerikaans echtpaar dat in 2006 een stuk grond van vijf hectare kocht, met daarop een totaal vervallen gebouw waar de daken verdwenen waren, enkel nog muren recht stonden en alles overwoekerd was door vegetatie. Samen met hun zes kinderen werkten ze gedurende een vol jaar keihard om van die ruïne een opvangtehuis te maken.

Het weeshuis is sedert oktober 2007 opengesteld en moet op korte termijn een thuis worden voor 25 ouderloze kinderen, beginleeftijd tussen 0 en 5 jaar; ouders die veelal gestorven zijn aan de gevolgen van aids..

Naast de Morrow familie zelf, die met een ongebreidelde inzet de zaak runt, werd per twee kinderen een volwassen vrouw uit de lokale bevolking aangetrokken en opgeleid tot kinderoppas. Op termijn wordt dit weeshuis zo de belangrijkste werkgever (slechts 2% van de bevolking heeft een betaalde job) van de streek.

De bedoeling is om er cyclisch en organisch te werken. De kinderen worden zeer jong opgevangen. Naarmate ze groter worden plannen de Morrows achtereenvolgens een kleuterschool, lagere school en middelbare school. Naarmate de eerste lichting doorgroeit zal een nieuwe instroom jonge kinderen de groep vergroten.

Naast de kleine kinderboerderij werd op het terrein ook een watertoren gebouwd (water is er bijzonder kostbaar) en wordt op basis van ecologische principes een veelheid aan groenten en fruit (geen sproeistoffen, natuurlijke mest, composthoop, ...) geteeld.

Hoe dan ook… dit heeft ons getroffen! Eén gezin dat in Amerika alle bruggen opblaast om zich op deze wijze in te zetten voor ‘het goede doel’! Chapeau… je moet het maar doen!

Momenteel vonden al 14 kindjes er een onderkomen (zie http://aes.homestead.com/)

Hun website ziet er héél christelijk uit, maar dat begrijp je wel als je weet dat de Amerikaanse bevolking hier extra gevoelig voor is. De werkelijkheid ter plaatse ziet er helemaal niet uit als een christelijke nederzetting, maar als een heel tof project, waar je enkel en alleen maar respect voor kan hebben!

Wat hebben wij nu daarmee te maken? Eigenlijk helemaal niks, maar… we dachten “wat zou het toch tof zijn om deze, in onze ogen toch, prachtige projecten een steuntje te bieden!”

Oké, we zijn geen glazen huis van Studio Brussel, maar ook de (wees)kindjes van Zambia verdienen misschien wat aandacht die ze van Music For Life vorig jaar niet konden krijgen. M.F.L. spitste zich eind 2010 toe op Zuid-Afrika, Namibië, Oeganda en Malawi… met alle begrip, want je kan nu eenmaal niet iedereen in één keer helpen!

Maar wij wilden graag, met jullie hulp, ons klein steentje bijdragen richting Zambia. We zijn niet van plan om er voor onszelf een luxe reis van te maken, maar te reizen als backpackers, met tent en rugzak dus, met behulp van openbaar of privé vervoer, al naargelang het aanbod. Dit heeft ook als consequentie dat wij niet in de praktische mogelijkheid zijn om materiële hulpgoederen mee te zeulen, maar er uiteraard de voorkeur aan geven om financiële hulp te bieden.

Vandaar ons verzoek: wil je ook jouw steentje bijdragen tot deze mooie projecten? Ja? Wel… dat kan! En het zou ons heel veel plezier doen!

Om alles vlot en “correct” te laten verlopen, vonden wij Vzw Hands Together bereid ons onder hun vleugels te nemen. Bestuurslid Mia Decock even aan het woord: “Hands Together (www.handstogether.be) is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie, momenteel vooral werkzaam in Gambia en Senegal met o.a. tuinen voor vrouwen, naaiatelier voor alleenstaande vrouwen (www.equigambia.org), schooltje, materniteit... Omdat we, als ontwikkelingsorganisatie, de zorg voor kinderen i.v.m. gezondheid en onderwijs heel belangrijk vinden, willen we met onze organisatie deze twee, door Bernard en Hilde gekozen en goed onderbouwde projecten, graag mee ondersteunen.”

Even praktisch nu: je bijdrage mag je, tegen ten laatste 15 april, overmaken aan ons, of je kan rechtstreeks storten op rekening 068-2332884-61 van Vzw Hands Together, met als mededeling “Zambia Projecten Bernard & Hilde”. Elke gift, hoe klein ook, is van harte welkom!

En wees gerust: de bewijzen dat we wel degelijk jouw centjes ginder ter plaatse hebben overhandigd, krijg je zeker te zien … als we terug zijn!

P.S.: Wie méér dan € 40,00 schenkt krijgt trouwens ook een bewijs van gift, dat je kan gebruiken volgend jaar bij je belastingsaangifte.

 


1 Comment

Rita Cattebeke:
April 13, 2011
voir on we tid inn .......
Fuzzy Travel · Next »
Create blog · Login